Vesterlyng
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Kalundborg

Sted- og lokalitetsnr.
030603-159

Fredningsnr.
312212

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Skåltegn, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 19/10 1918 (I/S Vesterlyngen) Afmærkn.: MS, 1919 Raklev Langdysse 16 x 8,75 m. Randsten: N 2(1 v.), V 7 (1 v.), S 4, Ø 8 (1 v.). Kammer bestående af 4 bæresten og 1 dæksten på plads. Græsklædt i udmark.
Undersøgelsehistorie  (11)
1891 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1891 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Langdysse, som ligger i Retningen N-S. 45' lang og 23' bred mellem Randstenene; nogen Jordhøj mellem disse, som ere 2 1/2- 4' høje, findes aldeles ikke. Kamret er sat af 4 Sten, og er 3'8" langt, 2'1" bredt og 1'3" højt; Endestenene skraane stærkt indad. Overliggerstenen ligger afvæltet, er 5' lang, 4' bred og 1'4" tyk. Af Randstenene ligge kun to væltede. Disse under [sb. 152-171] nævnte Mindesmærker, som alle ligger paa ganske lavt og fladt Terrain, ere næppe afsatte fuldstændig nøjagtigt paa Matrikelkortet. Bevoksning: 1983: Græs

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 16 x 8,75 m. Randsten: Mod N. 2 (1 væltet); mod V. 7 (1 væltet); mod S. 4, mod Ø. 8 (1 væltet). Kammer bestaaende af 4 Bæresten og 1 Dæksten paa Plads. Græsklædt i Udmark.

1978 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 2497/78
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1978 Uspecificeret aktivitet
Journal nr.: 2497/78
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1978 Museal restaurering
Journal nr.: F550-4
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse: randsten N 1 V 10 S 4 (skråner meget nedad) Ø 9 (1 v) kammer: 4 bæresten og 1 dæksten hvorpå der findes flere skålgruber, der idag er ved at forvitre bort. Langdyssen græklædt, i den sydlige del ganske svag højning, sidste rest af jordhøjen. I den nordlige del 4 mindre sten, der kan stamme fra endnu et men nu ødelagt kammer. Mål: 1,2x15,6x9,8 m. ** Seværdighedsforklaring ** Velbevaret langdysse ligger i smukt overdrevsområde der er fredet. Strandområdet og det fredede område er af stor rekreativ betydning. Det besøges hvert år om sommeren af tusindvis af badegæster og anvendes året rundt som naturområde. Bevoksning: 1983: Græs

1983 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)