Vesterlyng
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Kalundborg

Sted- og lokalitetsnr.
030603-160

Fredningsnr.
312211

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 19/10 1918 I/S Vesterlyngen Afmærkn.: MS, 1919 Raklev MS, nyopsat 1949 Høj af ubestemmelig størrelse på naturlig højning, 2 sand- flugtshuller i toppen. Græsklædt i udmark.
Undersøgelsehistorie  (6)
1891 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En lille, spidstoppet Høj. Disse under [sb. 152-171] nævnte Mindesmærker, som alle ligger paa ganske lavt og fladt Terrain, ere næppe afsatte fuldstændig nøjagtigt paa Matrikelkortet. Bevoksning: 1983: Græs

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj af ubestemmelig Størrelse paa naturlig Højning. 2 Sandflugtshuller i Toppen. Græsklædt i Udmark.

1946 Museal besigtigelse
Journal nr.: 361/49
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Mærkesten fjernet og genopsat.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj beliggende på kanten af naturlig højning. Mod nord ses 8 sten fra randstenskæden. Dimensioner vanskelig bestembare. Sandflugtshuller mod nord og syd. Disse skader forværres ved kreaturslid om sommeren, idet højfylden består af sandblandet muld. ** Seværdighedsforklaring ** Højen beliggende i fredet naturområde, der om sommeren besøges af tusindvis af badegæster. I området der er af stor rekreativ betydning ligger en del seværdige fortidsminder. Bevoksning: 1983: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)