Vestelyng

Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Vestsjælland

Kommune
Kalundborg

Sted- og lokalitetsnr.
030603-163

Fredningsnr.
31228

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Tingl.: 19/10 1918 I/S Vesterlyngen Afmærkn.: MS, 1919 Raklev Høj, 1,5 x 15 m. Flad top. Græsklædt med buske i udmark.
Undersøgelsehistorie

1891 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En mindre Høj, 4 1/2' høj og 45' i Diam. Disse under [sb. 152- 171] nævnte Mindesmærker, som alle ligger paa ganske lavt og Fladt Terrain, ere næppe afsatte fuldstændig nøjagtigt paa Matrikelkortet. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

1918 Museal udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Udgravet 1918. Dele af beretningen bortkommet, således at fundenes tilhørsforhold mellem sb. 163,164A og 165A er usikker.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,5 x 15 m. Flad Top. Græsklædt med Buske i Udmark.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Mindre høj med sænkning i midten ellers flad top. Højens dimensioner vanskelig at fastlægge helt nøjagtigt, idet den var tæt bevokset med krat på en del af højfoden. Bør ryddes for en del af krattet, så højen kan fremtræde mere værdigt set fra landevejen. Mål: 1,1x10x9 m. ** Seværdighedsforklaring ** En del af en klynge små høje i den østlige udkant af et fredet område af stor rekreativ betydning. Dette område besøges især om sommeren af tusindvis af turister/badegæster og benyttes året rundt som naturområde. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Høj i lille højgruppe.