Vestelyng
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Kalundborg

Sted- og lokalitetsnr.
030603-164

Fredningsnr.
31229

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 19/10 1918 I/S Vesterlyngen Afmærkn.: MS, 1919 Raklev Høj, 1,5 x 16 m. Indsænkning i toppen. Græsklædt med buske i udmark.
Undersøgelsehistorie  (5)
1891 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En ret velbevaret Høj, 5 1/2' høj og 50' i Diam. Disse under [sb.152-171] nævnte Mindesmærker, som alle ligger paa ganske lavt og fladt Terrain, ere næppe afsatte fuldstændig nøjagtigt paa Matrikelkortet. Bevoksning: 1983: Løvkrat

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,5 x 16 m., Indsænkning i Toppen. Græsklædt med Buske i Udmark.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Lille høj med flad top. Sænkning i toppen. Højen helt vokset til i krat. Dimensioner kunne ikke fastslås. Kreatursti går op over højen og har slidt ned i højfylden i den østlige og vestlige side. Af hensyn til områdets rekreative værdi bør højen plejes så den fremtoner mere værdigt i terrænet. Mål: 1,4 m høj. ** Seværdighedsforklaring ** Højen er del af en lille klynge høje i den østlige udkant af Vesterlyngen. V.Lyngen der er et rekreativt fredet naturområde af stor rekreativ betydning, der hver sommer besøges af tusinder af badegæster, og benyttes året rundt som naturområde. Bevoksning: 1983: Løvkrat

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Del af højgruppe i fredet område.

Litteraturhenvisninger  (0)