Vesterlyng
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Kalundborg

Sted- og lokalitetsnr.
030603-165

Fredningsnr.
31225

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 0,50 x 8 m. Græsklædt i udmark.
Undersøgelsehistorie  (5)
1918 Museal udgravning
Journal nr.: 448/18
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Udgravet 1918. Dele af beretningen bortkommet, således at fundenes tilhørsforhold mellem sb.163,164A og 165A er usikker.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 0,50 x 8 m. Græsklædt i Udmark.

1959 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Del af højgruppe, området er ryddet.

Litteraturhenvisninger  (0)