Vesterlyng

Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Vestsjælland

Kommune
Kalundborg

Sted- og lokalitetsnr.
030603-166

Fredningsnr.
31224

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Tingl.: 19/10 1918 I/S Vesterlyngen Afmærkn.: MS, 1919 Raklev Høj, 1 x 12 m. Græsklædt med buske i udmark.
Undersøgelsehistorie

1891 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En lille Høj, 3 1/2' høj og 40' i Diam. Disse under [sb.152- 171] nævnte Mindesmærker, som alle ligger paa ganske lavt og fladt Terrain, ere næppe afsatte fuldstændig nøjagtigt paa Matrikelkortet. Bevoksning: 1983: Græs og Nålekrat/-træer

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1 x 12 m. Græsklædt med Buske i Udmark.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Mindre høj for en del bevokset med ene. Mål: 1,1x13,4x12,6 m. ** Seværdighedsforklaring ** Høj del af mindre gruppe fortidsminder i den østlige udkant af stort fredet område af stor rekreativ betydning. Området besøges om sommeren af tusindvis af badegæster og benyttes hele året som naturområde. Bevoksning: 1983: Græs og Nålekrat/-træer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Del af højgruppe, området er ryddet.