Vesterlyng

Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Vestsjælland

Kommune
Kalundborg

Sted- og lokalitetsnr.
030603-167

Fredningsnr.
31221

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Tingl.: 19/10 1918 I/S Vesterlyngen Afmærkn.: MS, 1919 Raklev Høj, 1,50-1,80 x 14 m. Græsklædt med buske i udmark.
Undersøgelsehistorie

1891 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høj, 6' høj og 50' i Diam. Disse under [sb.152-171] nævnte Mindesmærker, som alle ligger paa ganske lavt og fladt Terrain, ere næppe afsatte fuldstændig nøjagtigt paa Matrikelkortet. Bevoksning: 1983: Græs og Nålekrat/-træer

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,50-1,80 x 14 m. Græsklædt med Buske i Udmark.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Forholdsvis kuplet gravhøj med flere fordybninger i toppen. Afmærkningen MS mangler, antagelig skjult i enebusk. Mindre dysserest mod nordøst. Mod nord er højfoden slidt i stykker af kreatur. Stedet bevokset med ene, højoverfladen på dette sted helt bar. Da højfylden består af sandet muld kan skaden hurtigt udbedres. Det gælder ogsåå for dyregangene. Mål: 1,5x16,6x15,5 m. ** Seværdighedsforklaring ** Høj, del af lille gruppe fortidsminder i østlige del af stort fredet område af stor rekreativ betydning. Området besøges om sommeren af tusindvis af badegæster. Det er året rundt et meget besøgt naturområde. Bevoksning: 1983: Græs og Nålekrat/-træer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Del af højgruppe, som fremstår ryddet-