Vesterlyng

Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Vestsjælland

Kommune
Kalundborg

Sted- og lokalitetsnr.
030603-168

Fredningsnr.
31222

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Tingl.: 19/10 1918 I/S Vesterlyngen Afmærkn.: MS, 1919 Raklev Høj, 1,75 x 15 m. Græsklædt med buske i udmark.
Undersøgelsehistorie

1891 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Overpløjet Høj. Disse under [sb.152-171] nævnte Mindesmærker, som aller ligger paa ganske lavt og fladt Terrrain, ere næppe afsatte fuldstændig nøjagtigt paa Matrikelkortet. Bevoksning: 1983: Græs og Nålekrat/-træer

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,75 x 15 m. Græsklædt med Buske i Udmark.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Stor kuplet høj, for en del tilvokset med hyben og enebuske, dimensionerne derfor vanskelige at fastsætte - højden skønnet. I vestlige del af højfoden ses 2 mindre sten i indbydes afstand ca 5 m., formentlig randsten. Kreatursti slidt ned i vestlige del af højfoden. Højfylden består af sandblandet muld og skaden kan hurtigt udbedres. Mål: 1,6x13x11,5 m. ** Seværdighedsforklaring ** Højen del af lille gruppe fortidsminder i østlige del af stort fredet område af stor rekreativ betydning. Området besøges hver sommer af tusindvis af badegæster. Desuden bmeget besøgt naturområde året rundt. Bevoksning: 1983: Græs og Nålekrat/-træer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Del af højgruppe fremstår ryddet.