Vesterlyng

Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Vestsjælland

Kommune
Kalundborg

Sted- og lokalitetsnr.
030603-169

Fredningsnr.
31223

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Tingl.: 19/10 1918 I/S Vesterlyngen Afmærkn.: MS, 1919 Raklev Høj, 1,25 x 11 m. Græsklædt med buske i udmark.
Undersøgelsehistorie

1891 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høj, 5' høj og 50' i Diam. Disse under [sb.152-171] nævnte Mindesmærker, som alle ligger paa ganske lavt og fladt Terrain, ere næppe afsatte fuldstændig nøjagtigt paa Matrikelkortet. Bevoksning: 1983: Nålekrat/-træer

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,25 x 11 m. Græsklædt med Buske i Udmark.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Højens dimensioner kunne ikke fastsættes, idet den fuldstændig var overvokset med hyben og ene. Blev genfundet ved en tilfældighed, da jeg pludselig blev opmærksom på MS der også var halvt skjult af en enebusk. Kreatursti slidt ned i den vestlige del af højfoden. ** Seværdighedsforklaring ** Højen del af lille gruppe høje i østlige udkant af fredet område af stor rekreativ betydning. Området besøges hver sommer af tusindvis af badegæster. Desuden meget besøgt som naturområde. I plejet tilstand vil fortidsminderne have fin landskabelig virkning. Bevoksning: 1983: Nålekrat/-træer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Del af højgruppe fremstår i ryddet stand.