Blaaholt
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060105-19

Fredningsnr.
503318

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Bautasten, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 26/8 1896, gdr. Hans Mogensen. Diplom Røse, ca. 0,5 x 6 m. Flad sænkning i top. På røsen står en 2,3 m høj bautasten. Græsklædt i løkke.
Undersøgelsehistorie  (8)
1884 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En oprejststaaende Bavtasten, 4 Alen høj, hældende mod Øst, staar paa Sydsiden af en Røse, i hvis Top der er gravet og sandsynligvis ogsaa ind under Stenen. Bevoksning: 1985: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Røse, ca 0,5 x 6 m. Flad Sænkning i Top. Paa Røsen staar en 2,3 m h. Bautasten. Græsklædt i Løkke.

1985 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Røse, 0,6 x 8 m. Virker højest set fra S. I skov. Bautasten på SØ-lige del af højen, tæt SØ for centrum. 2,25 m lang, 0,9 x 0,5 m. Firkantet basis. Skrå top. Spids i SV.. Bautasten hælder mod NØ. Front mod NV. 1 m bred grøft optil NØ-SV gående stengærde afskærer højens S fod. Lav sænkning midt i højen ca. 2 m i dia., 0,2 m dyb. Enkelte sten synlige på højoverfladen. Meste af højen græsklædt ved højfod. Tjørn, eg og ask samt lidt kaprifolie og brombærkrat. ** Seværdighedsforklaring ** Absolut seværdig høj. Bevoksning: 1985: Græs, Løvkrat og Løvtræer

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)