Følleslev
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Kalundborg

Sted- og lokalitetsnr.
030604-1

Fredningsnr.
312229

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Stenbygget grav, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 30/11 1918 Sognefoged Fr. Jensen Høj, 1,75 x 13 m, indeholder større stengrav. Mod SØ ses tre sten, mod N 2 sten. Kratbevokset i ager.
Undersøgelsehistorie  (6)
1892 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa Præstegaardsmarken ligger en med Tjørn tæt bevoxet Høi, ca. 4-5' høi og 32' i Tværm. Høien indeslutter rimeligvis en Gangbygning; i al Fald sees i den sydøstlige Del af den tre større Sten, der ligge paa Rad ind mod Høiens Midte, som dække de over en stensat Gang; mod Nord spores to store Sten. Muligvis enkelte Randsten om Høiens Fod. Bevoksning: 1983: Løvtræer

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,75 x 13 m., indeholder større Stengrav. Mod SØ. ses tre Sten, mod N. 2 Sten. Kratbevokset i Ager.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj der indeholder større stengrav. Mod nord ses i højranden 2 større sten. Midt i højen ses 5 store sten. Mod SØ ses 3 sten, 1 sten ses imod NV. Højen fuldstændig tilvokset med træer og krat, højens overflade fuldstændig bar. Små stendynger af ældre dato - ikke påtalt. 5 meter fra højen gammel mergelgrav, der nu er ved at blive fyldt op med affald. Mål: 1,3x12x10 m. Bevoksning: 1983: Løvtræer

1983 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)