Gunhøi

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Vestsjælland

Kommune
Kalundborg

Sted- og lokalitetsnr.
030604-14

Fredningsnr.
312230

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)
Fredningstekst

Tingl.: 9/7 1892 Gdr.mand Lars Hansen Diplom Høj, "Gunhøj", 3 x 21 m. Noget afgravet mod N og Ø. Græsklædt med buske i ager.
Undersøgelsehistorie

1892 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En ret velbevaret Høi, 10-11' høi, 70' i Tværm.; langs den nordre og østre Side er den svagt afgravet. I Høien skal der været fundet en Urne med brændte Ben, hvorimellem et "Bronzespyd". Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

1892 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Gunhøj", 3 x 21 m. Noget afgravet mod N. og Ø. Græsklædt med Buske i Ager.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Gunhøj. Stor kuplet høj på top af bakke. Mål: 3,5x21,8x15,8 m. ** Seværdighedsforklaring ** Højen er beliggende utilgængelig på mark men kan tydeligt ses fra landevej. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2012 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum


Billeder

2589 oversigt