Følleslev

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Vestsjælland

Kommune
Kalundborg

Sted- og lokalitetsnr.
030604-4

Fredningsnr.
312224

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Fredningstekst

Fælleskort for 3122- 24, 25, 26. Tingl.: 13/9 1919 gdr. Alfred Larsen, Grønnegade. Dysse i høj, der måler 1,5 x 11 m. Af kamret ses 1 sten, af gangen 3 sten. Ingen overliggere. Græsklædt i ager.
Undersøgelsehistorie

1892 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rester af en Høi, nu 4' høi og 47' i Tværm., den indeslutter en stærkt forstyrret Gangbygning. Af Kamret staaer nu kun igjen en 5 1/2' lang og 2 1/2' høi Sten, der angiver Kamrets Længderetn. som NNØ-SSV. 8' fra denne Sten (altsaa Kamrets omtrentlige Bredde) udgaaer i Retn. ØSØ en 8' lang, 1 3/4-2' bred og inderst inde ved Kamret ca. 2 1/4' høi Gang, sat for hver Side af 3 Sten. Overliggere sees ikke. Bevoksning: 1983: Græs

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dysse i Høj, der maaler 1,5 x 11 m. Af Kamret ses 1 Sten, af Gangen 3 Sten. Ingen Overliggere. Græsklædt i Ager.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
dysse i høj, græsklædt. Jordhøjen 1,1 m høj. 3 bæresten, overligger væltet tilside. Pr. 9/6-83 opført 12 minkhuse - lovligt byggeri? Mål: 1,5x13,5x12 m. ** Seværdighedsforklaring ** Jvf. 3/220026. Bevoksning: 1983: Græs

1983 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2014 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum


Billeder

oversigt, set fra øst
2624 oversigt