Følleslev
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Kalundborg

Sted- og lokalitetsnr.
030604-6

Fredningsnr.
312226

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Fælleskort for 3122 - 24,25,26 Tingl.: 13/9 1919 Gdr. Alfred Larsen, Grønnegade Afmærkn.: MS. 1923, Rosenberg Langdysse 71 m l. i NNØ-SSØ, 8-10 m br. Randsten mod V 31 (6 v.) mod Ø 25 (10 v.), mod S.2 (v); 3 sten i tværrække over dyssen. 13 m fra NNØ-enden kammer, best. af 3 bæresten,ingen overligger. Græsklædt med buske i ager.
Undersøgelsehistorie  (8)
1892 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I kun ringe Afstand fra de to foregaaende, under [sb.4-5] nævnte Mindesmærker ligger endnu een Langdysse, 215' lang i NNØ-SSV, 28' bred. Jordhøien er nu lagt under Ploven, men de flade Sten, hvoraf Dyssen er bygget, staa paa deres Plads. Ca. 42' fra den nnø Ende findes et udgravet, firsidet Gravkammer, hvis Længderetning falder sammen med Dyssens. Det er i indvendigt Maal 5'2" langt, 2 1/4' bredt og 2 3/4' høit; Dækstenen mangler. 61' fra dette Kammer ligger i Retn. N-S midt paa dyssen en ca. 5 1/2' lang Sten. Af Randsten findes for den vestre Side 31 (deraf 11 væltede), for den østre Side 29 (deraf 11 væltede), for den søndre Ende 4 (alle væltede), for den nordre Ende ingen. At bemærkes fortjener det, at Dyssen i en Afstand af 55' fra den nordre Ende er afdelt ved en Række af 5 Sten, der staa tværs hen over Jordhøien; de to af disse Sten der alle, ligesom Randstenene, er ca. 4-5' høie, er nu omvæltede. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

1902 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1902 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 71 m. l. i NNØ-SSV., 8-10 m. br. Randsten: Mod V. 31 (6 væltede), mod Ø. 25 (10 væltede); mod S. 2 (væltede); 3 Sten i Tværrække over Dyssen. 13 m. fra NNØ-Enden Kammer, bestaaende af 3 Bæresten, ingen Overligger. Græsklædt med Buske i Ager.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse NNØ-SSV vokset kraftigt til i tjørn. 3 sten i tværrække 13 m fra nordenden, N 0, S 2, V 25 randsten stående (væltede sandsynligvis ikke erkendt som følge af bevoksning, Ø 30. Kammer: 11 m fra nordenden. 2 bæresten (1 evt. skjult i bevoksning). Beskadigelser: Uafklaret som følge af tilvoksning. Dimensioner skridtet af, målt fra endesten til endesten. Bilsæde smidt hen på dyssen. Paragraf 53: 50 meter fra 3122-26 opført minkfarm - disp? pr. 9/6 opført 12 minkhuse. Aftalt med ejeren om fjernelse af bilsæde efter høst. Mål: 1,2x66x10,5 m. ** Seværdighedsforklaring ** Dysserne 3122-24-26 ligger meget tæt, og vil i plejet tilstand være absolut seværdig. Trampesti fra markvej bør etableres. Informationstavle opsættes. Er delvis synlige fra landevej, men minkfarm skygger for en del af udstigten. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

1983 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Pleje bør foretages ved fortidsmindet.

Litteraturhenvisninger  (0)