Etatsraadshøien
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Kalundborg

Sted- og lokalitetsnr.
030604-48

Fredningsnr.
312239

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Begravelsesplads, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, "Portbjerg" 5 x 30 m. Afgravet til firkantet anlæg mod nord. Toppen affladet. I højen findes et gravsted for kammerjunker L. Th. Barner og frk. von Barner, med en omvæltet gravsten. Rundt om højen ses et nu forfaldent stendige. Gravstedet, stenen og diget er ikke omfattet af fredningen.
Undersøgelsehistorie  (16)
1892 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En med Tjørn og andre Buskvoxet beplantet Høi, ca. 18-20' høi og ca. 100' i Tværm. Om Foden, der er afskaaret i en Firkant, er Høien indhegnet med Stengjerder. Paa den noget affladede Top staaer et Granitmonument over Frk. Frideriche Barner og Kammerjunker Leopold Theodor Bauner + 1809, der begge er begravede i Høien. Bevoksning: 1983: Løvtræer

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj "Portbjerg" 5 x 30 m. Foden afskaaret i Firkant. Gravsted for Kammerjunker L. Th. Barner og Frøken F. Barner.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Stor høj, Portbjerg, afgravet til firkantet anlæg mod nord. Gravsted for kammerjunker Barner - gravsten står på toppen. Rundt om højen nu forfaldent stendige. Enkelte rævegrave. Små bunker marksten. Mindre granplantning mod øst jvf. 00208. Porthøj der er en C-høj bør vel tinglyses - jvf. seværdighedsforklaring. ** Seværdighedsforklaring ** Højen har en monumental placering, men på grund af tilvoksning fremtræder den ikke så markant som den kunne fra landevejen mod Vesterlyng. Bevoksning: 1983: Løvtræer

1986 Uspecificeret aktivitet
Journal nr.: F53-2763
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1986 Aflysning
Journal nr.: F53-2763
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Aflysning af fredning p.g. af fejl i fredningsteksten.

1986 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1986 Uspecificeret aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1986 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1986 Tinglysning
Journal nr.: F53-2763
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Høj, "Portbjerg", 5 x 30 m. Afgravet til firkantet anlæg mod nord. Toppen affladet. I højen findes et gravsted for kammerjunker L.Th. von Barner og frk. F. von Barner, med en rejst gravsten. Rundt om højen ses et nu forfaldent stendige. Gravstedet, stenen og diget er ikke omfattet af fredningen.

1986 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1986 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1986 Museal besigtigelse
Journal nr.: F53-2763
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Høj, "Portbjerg" 5 x 30 m. Afgravet til firkantet anlæg mod nord. Toppen affladet. I højen findes et gravsted for kammerjunker L.Th. von Barner og frk. F. von Barner, med en omvæltet gravsten. Rundt om højen ses et nu forfaldent stendige. Gravstedet, stenen og diget er ikke omfattet af fredningen.

1986 Tinglysning
Journal nr.: F53-2763
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1986 Uspecificeret aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1986 Uspecificeret aktivitet
Journal nr.: F53-2763
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)