Axelholm
Offentlig adgang
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Holbæk

Sted- og lokalitetsnr.
030605-4

Fredningsnr.
322220

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 1/8 1914 Lensbaron, hofjægermester F.G. Zytphen-Adeler til Adelersborg. Afmærkn.: 1929, J. Raklev Langdysse 48 x 10 m. 1 m høj. Kammer med dæksten; et andet dækket af jord og krat. Randsten: Ø. 21, V. 20, S. 3, N. 3.
Undersøgelsehistorie  (11)
1892 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En anselig, ret velbevaret Langdysse, 140' lang i Retn. N-S, 26' bred og 3-4' høi. 44' fra Dyssens søndre Ende sees et udgravet, firsidet Gravkammer, sat af 4 Sten, 5 1/2' langt i Retn. N-S, 2 1/2' bredt og 4 1/4' høit; i Bunden af det ligger en Del indkastede Haandsten. Overliggeren, som er 8 1/2' lang, 6' bred og 4' tyk, er væltet fra. 60' fra dette Kammer sees et andet ligeleds udgravet og firsidet Gravkammer, 3 1/2' langt i Retn. N-S, 1 1/2' bredt; Høiden kan ikke nøie angives, da Kamret delvis er fyldt med Jord. Dækstenen mangler. Af Randsten findes for den østre Side 22 (deraf 11 væltede), for den vestre Side 23 (deraf 8 væltede), for den søndre Ende 3 (deraf 1 væltet) og for den nordre Ende 3 (væltede). Den nordre Del af dyssen er tæt bevoxet med Tjørn, saa at Optællingen af Randsten her var noget usikker. I Jordhøien findes mange mindre Indgravninger. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer

1902 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1902 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1920 Uspecificeret aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1920 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Usignerede fotos.

1929 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 48 x 10 m., 1 m. høj. Kammer med Dæksten; et andet dækket af Jord og Krat. Randsten: Ø. 21, V. 20, S. 3, N. 3.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse orienteret ca. NØ-SV med velbevaret højrest, 2,3 x 47,2 x 10,0 m. Højrest 1,5 m. høj. Højen er nu vokset til i brombær- og slåenkrat samt løvtræer. M.S.-stenen kunne ikke findes, ligesom langhøjens bevaringstilstand var vanskelig at fastsætte p.g.a. tilvoksning. Randsten: SV 20 (heraf flere væltede). NV 3 (væltede). NØ 16 (heraf flere væltede). SØ 3 (1 væltet). SØ-kammer: 1 dæksten på plads. 2 bæresten kan anes. Det andet kammer var vokset helt til og kunne ikke registreres. Gamle bunker af marksten. Ikke påtalt overfor ejeren. Ejeroplysning på skema. ** Seværdighedsforklaring ** Langdyssen forekommer velbevaret med dyssekammer i SØ-ende. I plejet stand ville dyssen være absolut seværdig fra amtsvejen mellem Jyderup og Slagelse. Trampesti kunne etableres. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer

1983 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Seværdig langdysse tæt på landevej.

Litteraturhenvisninger  (0)