Rangle Mølle
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Holbæk

Sted- og lokalitetsnr.
030605-6

Fredningsnr.
322223

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Fælleskort for 3222- 23,22 Dyssekammer af 4 bæresten; dækstenen afvæltet og sprængt i 2 stykker. Tjørnekrat.
Undersøgelsehistorie  (5)
1892 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Et fritstaaende Gravkammer af firsidet Form, sat af 4 Sten, 4'9" langt i Retn. Ø-V, 2'4" bredt og 4' høit. Den nordre Sidesten skraaner noget indad, den østre Endesten stærkt indad; begge disse Sten ere noget beskadigede. Dækstenen ligger afvæltet. Omkring Kamret er der henkastet en stor Del Sten. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dyssekammer af 4 Bæresten; Dækstenen afvæltet og sprængt i 2 Stykker. Tjørnekrat.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1,9 x 19,0 x 12,0 m. Dyssekammer vokset til med slåen, hyben og brombærkrat. Dyssen beliggende på kanten af højdedrag. Højrest med randsten mod Ø, mod N og V er randstenene formentlig skjult af stendyngerne. Kammeret: 4 bæresten, der bærer tydelige spor af sprængning. 1 overligger på plads. Denne er delt i to ved sprængning. Højen 0,5 m. høj. Stor gammel stenbunke ved N- og V-siden af dyssen. Nytilplantning af birk og gran - mindste afstand på 5 m. ** Sagsbehandlerkommentarer ** Dyssekammeret er restaureret i 1960'erne af Skovfoged Sørensen med tilladelse fra Fortidsmindeforvaltningen. Beplantning påtalt: F550:331. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Smukt beliggende dysse i skov.

Litteraturhenvisninger  (0)