Rangle Mølle
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Holbæk

Sted- og lokalitetsnr.
030605-9

Fredningsnr.
322222

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Fælleskort for 3222-23,22 Dyssekammer, smalt af 4 bæresten; den afvæltede dæksten ligger et stykke derfra.
Undersøgelsehistorie  (5)
1892 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lige udenfor Delhoved Skov findes et af Træer omgivet, velbevaret, firsidet Gravkammer, sat af 4 Sten, 5 1/2' langt i Retn. NNV-SSØ, 2'3" bredt og 3 3/4' høit. Den ene Sidestens fulde Længde er 9 1/4'. Dækstenen ligger afvæltet og afkløvet, nu dog 6' lang og 4 1/2' bred. Mange mindre Sten ere henkastede om Mindesmærket. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dyssekammer, smalt, af 4 Bæresten; den afvæltede Dæksten ligger et Stykke derfra.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Lille runddysse med rest af jordhøj, 1,4 x 6,0 x 5,0 m. Kammeret måler 1,2 x 2,5 m. og det består af 4 bæresten og 1 overligger, der ligger på plads. Det vil sige, at der må være foretaget en restaurering siden berejsningen i 1941. N for kammeret findes en del store sten spredt indenfor en radius af 3 m. Dyssens S-lige del vokset til i brombær. Skovfoged Sørensen har 26.05.1983 oplyst, at overliggeren er løftet på plads af vejvæsenet. Bes. 16.10.1985: Granplanter, ca. 5 år gamle, plantet ca. 10-15 m. fra dyssen V og S for denne. Desuden sås en bunke affald (bilsæde, komfur m.m.) straks S for dyssen. ** Seværdighedsforklaring ** Pæn lille dysse, der ligger tilgængelig fra Møllevej mod Rangle Mølle. ** Sagsbehandlerkommentarer ** Dækstenen er anbragt på plads "af skovens mandskab" en gang mellem 1937 og 1958 (notat af K. Thorvildsen, F2330/67). Beplantningen påtales ikke. Nåleskov på 4 cm.-kort fra 1970! Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Lille pæn dysse bevokset med gamle ege. Ved skovsti.

Litteraturhenvisninger  (0)