Rangle Mølle

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Vestsjælland

Kommune
Holbæk

Sted- og lokalitetsnr.
030605-9

Fredningsnr.
322222

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Fredningstekst

Fælleskort for 3222-23,22 Dyssekammer, smalt af 4 bæresten; den afvæltede dæksten ligger et stykke derfra.
Undersøgelsehistorie

1892 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lige udenfor Delhoved Skov findes et af Træer omgivet, velbevaret, firsidet Gravkammer, sat af 4 Sten, 5 1/2' langt i Retn. NNV-SSØ, 2'3" bredt og 3 3/4' høit. Den ene Sidestens fulde Længde er 9 1/4'. Dækstenen ligger afvæltet og afkløvet, nu dog 6' lang og 4 1/2' bred. Mange mindre Sten ere henkastede om Mindesmærket. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dyssekammer, smalt, af 4 Bæresten; den afvæltede Dæksten ligger et Stykke derfra.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Lille runddysse med rest af jordhøj, 1,4 x 6,0 x 5,0 m. Kammeret måler 1,2 x 2,5 m. og det består af 4 bæresten og 1 overligger, der ligger på plads. Det vil sige, at der må være foretaget en restaurering siden berejsningen i 1941. N for kammeret findes en del store sten spredt indenfor en radius af 3 m. Dyssens S-lige del vokset til i brombær. Skovfoged Sørensen har 26.05.1983 oplyst, at overliggeren er løftet på plads af vejvæsenet. Bes. 16.10.1985: Granplanter, ca. 5 år gamle, plantet ca. 10-15 m. fra dyssen V og S for denne. Desuden sås en bunke affald (bilsæde, komfur m.m.) straks S for dyssen. ** Seværdighedsforklaring ** Pæn lille dysse, der ligger tilgængelig fra Møllevej mod Rangle Mølle. ** Sagsbehandlerkommentarer ** Dækstenen er anbragt på plads "af skovens mandskab" en gang mellem 1937 og 1958 (notat af K. Thorvildsen, F2330/67). Beplantningen påtales ikke. Nåleskov på 4 cm.-kort fra 1970! Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Lille pæn dysse bevokset med gamle ege. Ved skovsti.