Dønnerup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Holbæk

Sted- og lokalitetsnr.
030605-10

Fredningsnr.
32238

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Fælleskort for 3223- 8,5,6,7,4 Højrest, ca. 1 x 10 m; mange spredte sten; ødelagt stengrav; tæt tjørnekrat.
Undersøgelsehistorie  (6)
1892 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En uanselig Langdysse, 45' lang i Retn. Ø-V, 28' bred og 4' høi Omtrent midt paa Dyssen sees Resterne af et Gravkammer, nu kun bestaaende af de to Sidesten, 6 1/2' lang i Retn. Ø-V. Afstanden mellem dem (altsaa Kamrets Bredde) er 2-2 1/2'. Enkelte større Sten, muligvis Randsten, sees i Kanten af Jordhøien, navnlig i dennes to Ender. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Højrest, 1 x 10 m; med mange spredte Sten; ødelagt Stengrav. Tæt Tjørnekrat.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Dysse, 2,2 x 18,0 x 9,0 m. Aflang høj, mål ca. 1,4 x 18 x 9 m. i ØV (til SV-NØ-lig) retning. Omtrent på midten er et aflangt kammer i højens retning med 2 lange store bæresten, der rager ca. 0,3 m. op (mod S + N) og 1 (dæk-) stensrest (rager ca. 0,8 m. op ialt), der hviler på disse (er noget mindre, ejer fortalte, at kammeret var bygget af tidligere forpagter - han kan evt. have lagt denne dæksten på bærestenene - mål ca. 0,6 x 1,7 m.). Der ligger lidt affald på højen. Der er afbrændt/kraftigt afsvedet især på den S-lige del. Desuden er den noget afpløjet især mod SV og N. På højen findes mange hovedstore sten (ældre marksten?), ligeledes i kammeret. Den ligger ca. 20 m. fra landevej, ret højt i terrænet med et vidt udsyn. Ejer var interesseret i at fjerne de store sten på højen, da han sagde, det var en rekonstruktion. Jeg ringede besked samme dag og sagde, de skulle blive liggende, da de i hvert fald var de originale gravsten og bærestenenes placering, retning og størrelse tydede på original placering, dækstenen kan muligvis være lagt på senere (men er antagelig en dækstensrest). Gjorde samtidig opmærksom på, at holde bedre pløjeafstand, undgå afsvidning ved markafbrænding og ikke lægge affald (gjaldt for højene nr. 3223-4, -5, -6, -7, -8). Alle kunne ved pleje blive ***. Jeg burde måske påtale med en nærmere beskrivelse af de enkelte anlæg - ejer er tilsyneladende historisk interesseret, men forvalter ? ikke ?. Ejer havde i hovedbygningen et stort kronhjortegevir, hvor der indtil i 1930'erne havde siddet en stenøkse i ansigtet - sagde, han ikke skulle sætte ny i, men rette henvendelse til Zool. Mus. Geviret stammede fra Langeland. Ang. M.S.: Der lå en halv?, tilhugget granitstenssokkel (til en fredningssten?) på højfod mod N. Ejeroplysning på skema. ** Seværdighedsforklaring ** Langdysse på skråning ned mod Dønnerup, ret højt med vidt udsyn. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

1983 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)