Dønnerup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Holbæk

Sted- og lokalitetsnr.
030605-11

Fredningsnr.
32235

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Fælleskort for 3223- 8,5,6,7,4 Høj, 2 x 20 m; antagelig med en jættestue, hvoraf 3 dæksten ses. Tæt tjørnekrat.
Undersøgelsehistorie  (5)
1892 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En noget oval Høi, 7' høi, 60' i Tværm. Paa Toppen af denne sees næsten helt fritliggende tre meget store Sten, 6'-7 1/2'-7' lange, der spænder oven en Strækning paa 14 Fods Bredde. Utvivlsomt ere de Dækstenene over en Gangbygning, hvis Kammer da maa ligge i Retn. NØ-SV. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 x 20 m., antagelig med en Jættestue, hvoraf 3 Dæksten ses. Tæt Tjørnekrat.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Jættestue, 3,0 x 20,0 x 20,0 m. Højen måler ca. 2,3 x 20 x 20 m. Lidt Ø for midten er en jættestue i N-S-lig retning. Der ses 3 store sten, der rager ca. 0,7 m. op (antagelig in situ). Kammeret jordfyldt. Der anes randsten - mod V 3 og mod Ø 2 (buskads hindrer iagttagelse). Kammerets mål ca. 2 x 6 m. (min.). Gangens sten? anes mod Ø (Ø og NØ for den midterste dæksten), ialt 3 stentoppe ?. På højen vokser mindre løvtræer (N-siden) og mod S, Ø og V er tæt bevoksning af krat. Kunne ved pleje blive ***. Jættestuen ligger ca. 75 m. fra landevej, ret højt i et små-bakket område ved skråning ned mod tidligere mose/sø mod SØ. Nu ældre granskov mod Ø og SØ. Nær andre fortidsminder. Der er pløjet af foden især mod SØ. Der har været brændt kvas på højen (i forbindelse med markafbrænding). Desuden er der en del marksten på højen. Ejer + aftale som 3223-8. ** Seværdighedsforklaring ** Jættestuen ligger højt i terræn, nær andre fortidsminder. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)