Dønnerup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Holbæk

Sted- og lokalitetsnr.
030605-12

Fredningsnr.
32236

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Stenbygget grav, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Grube (uspecificeret funktion), Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Fælleskort for 3223- 8,5,6,7,4 Høj, 2,5 x 15 m. Kammer af 5 bæresten, ret stort, 1 x 2 m; 2 dele af en stor sprængt dæksten.
Undersøgelsehistorie  (9)
1892 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En med Tjørn aldeles overgroet Høi af noget aflang, oval Form, 8' høi, 40-60' i Tværmaal. Oppe paa Toppen kunde sees enkelte store Sten, utvivlsomt Dele af et Gravkammer med Overliggere. Nærmere Iagttagelser tillod Tjørnene ikke at gjøre. Nogle smaa Randsten findes, navnlig mod Vest. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 1/2 x 15 m.; Kammer af 5 Bæresten, ret stort 1 x 2 m.; 2 Dele af en stor, sprængt Dæksten.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Runddysse, 2,5 x 15,0 x 14,0 m. Den måler ca. 2 x 15 x 14 m. i N-S-lig retning. Omtrent på midten er et dyssekammer, hvor der anes 5 bæresten gennem tæt bevoksning, polygonalt? mål 1 x 1,6 m. i Ø-V-lig retning. Ved den formodede indgang mod Ø ses en væltet dæksten, højde ca. 0,5 m. (sprængt i 2 dele). Der vokser enkelte træer og ellers tæt krat på højen, hvor der ligger planker, pæle og zinkplader (fra et tidligere jagttårn?). Der er desuden en hel del marksten af ældre dato/højfyld? Den ligger ca. 170 m. fra landevej, ret højt i terrænet ved skråning ned mod Ø, nær andre fortidsminder. Kunne ved pleje blive ***. Der er afpløjet især mod NØ og afsvedet vegetation fra markafbrænding. Ejer + påtale: 3223-8. ** Seværdighedsforklaring ** Runddysse, ret højt i terræn, nær andre fortidsminder. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer

1983 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2000 Museal prøvegravning
Journal nr.: 1999013
Holbæk Museum
I forbindelse med nedlæggelse af naturgasledning undersøgtes tracéet ved sb. 12-13. Ud for sb. 12 sås et trækulsholdigt fyldskifte, der gik tværs over søgegrøften. Mellem sb. 12 og sb.13 sås 3 runde, 50-100 cm i diam., trækulsholdige fyldskifter.

2000 Grøft ved byggeri/anlæg
Journal nr.: 1999013
Holbæk Museum

2002 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)