Rademosen
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Holbæk

Sted- og lokalitetsnr.
030605-14

Fredningsnr.
32234

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (4)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Grube (uspecificeret funktion), Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Enkeltfund, Oldtid (dateret 5400 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Fælleskort for 3223- 8,5,6,7,4 Høj, 2 x 15 m, med en jættestue, 7 x 2 m; i N. 5, i S. 4 bære- sten; 4 nedskredne dæksten; af gang ses 2 dæksten. Tjørnekrat.
Undersøgelsehistorie  (9)
1892 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa ganske lavt Terrain, lige ved "Rademosen", ligger en Høi, 7' høi, 45' i Tværmaal, omsluttende en næsten helt udgravet og stærkt forstyrret Gangbygning. Kamret, som ligger i Retn. NNØ- SSV, skjønnes at være ca. 23' langt og 6' bredt; Høiden kan ikke angives, da det delvis er fyldt med nedkastet Jord og Sten. Af Kamret findes nu kun igjen 7 Bæresten for den nordvestre Langside, samt 4 tildels nedvæltede Overliggere. Mod ØSØ udgaaer en vistnok nu uudgravet Gang, ca. 19' lang; over den ligger der 4 Dæksten, 4-5' lange. Mellemrummene mellem Dækstenene ere udfyldte med en Pakning af Smaasten. Ved Foden er Høien muligvis omsat med smaa Randsten. Bevoksning: 1983: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 x 15 m., med Jættestue, 7 x 2 m.; i N. 5, i S. 4 Bæresten; 4 nedskredne Dæksten; af Gangen ses 2 Dæksten. Tjørnekrat.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Jættestue, 3,0 x 18,0 x 16,0 m. (kartotekskortbeskrivelse forkert). Højen måler 2,5 x 18 x 16 m. i N-S-lig retning (diffus fod).Kammeret ligger lidt Ø for midten i N-S-lig retning; det er næsten jordfyldt og dækstenene er skredet lidt ned. Der ses 4 dæksten (den S-lige er knækket). Stenen N for denne har en lang kile (og er flækket), rager ca. 0,5 m. op. Omtrent midt i kammeret er en bæresten ?; skulle da være en dobbeltjættestue?. Af bæresten ses iøvrigt mod V 5 og mod Ø 4 samt 1 større afsprængt (dæk-?) stenstykke NØ på kammeret. Ø herfor ses 3 stentoppe til gang. Kammeret måler ca. 7 x 2 m. (indv. mål) og gangen kan følges i ca. 4 m.'s længde. Der vokser et stort rønnebærtræ i kammeret og flere løvtræer på højsiden, hvor der også er lidt buskads især mod S. Den ligger ca. 200 m. fra landevej og 30 m. fra skovsti på Ragemose. Ret lavt i terræn. Der var lavet en lille bålplads ca. 0,5 m. fra kammeret mod S - fjernede det. Der lå også enkelte marksten på højside - ikke påtalt. Kunne ved pleje blive ***. Ejer: 3223-8 (og påtalt i RF). ** Seværdighedsforklaring ** Jættestue på skråning ned mod Ragemose nær andre fortidsminder. Bevoksning: 1983: Græs, Løvkrat og Løvtræer

2000 Grøft ved byggeri/anlæg
Journal nr.: 1999013
Holbæk Museum

2000 Museal prøvegravning
Journal nr.: 1999013
Holbæk Museum
I forbindelse med nedlæggelse af naturgasledning undersøgtes tracéet ved sb. 14, hvorved fremkom to mindre trækulsholdige fyldskifter. Der opsamledes en flintflække.

2002 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)