Delhoved Skov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Holbæk

Sted- og lokalitetsnr.
030605-19

Fredningsnr.
322221

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Dyssekammer på bakketop. 4 bæresten, hvoraf 1 væltet. 1 dæksten.
Undersøgelsehistorie  (6)
1892 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Et noget forstyrret fritstaaende Gravkammer, der muligvis har ligget i en Runddysse. Kamret, som er ca. 5 1/2' langt, 4' br. og 3' høit, er bygget af 4 Sten, af hvilke de to staa paa deres Plads, lidt indadskraanende, den tredie ligger indvæltet og den fjerde er næsten helt borthugget. Fra NNV synes at være Indgang til Kamret og ligger der muligvis her en Tærskelsten. Overliggeren staaer i skraa Stilling, endnu hvilende paa de to opretstaaende Bæresten; den er 6' lang, 3' høi.

1892 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dyssekammer paa Bakketop; 4 Bæresten, hvoraf 1 væltet; 1 Dæksten.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Dysse på bakketop. 4 bæresten, hvoraf 1 er væltet. Overligger gledet mod SØ, understøttet af mindre sten. Inde i kammeret og SØ for dette ses en del flintstykker i små, gamle nedgravninger (dyr?). S for kammeret indenfor en radius af ca. 2 m. ses en del hånd- til hovedstore sten. ** Seværdighedsforklaring ** Pænt dyssekammer, men svært tilgængeligt (kun til fods) inde i fyrreskov.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Flot beliggende dysse i skov. Langt fra alfarvej.

Litteraturhenvisninger  (0)