Møsten
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Holbæk

Sted- og lokalitetsnr.
030605-22

Fredningsnr.
322224

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Runddysse, 8 m i diam. Ingen høj. Kammer af 4 bæresten, hvor- af en lidt skredet. 1 dæksten. 23 randsten.
Undersøgelsehistorie  (7)
1892 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En noget forstyrret Runddysse. Det polygone Gravkammer, som ligger i Retn. NNV-SSØ og har Indgang fra SSØ, er sat af 5 Sten og er 5'10" langt, 5 1/2' bredt og ca. 4' høit; den ene Bæresten ligger indvæltet i Kamret, medns de andre staa paa deres Plads. Overliggeren er gledet ned for den ene Ende, da den ene Bæresten er væltet. Af Randsten staaer derfor Dyssens vestre Halvdel 8 i ca. 10 Fods Afstand fra Kamret; Stenkredsens Tværmaal synes at have været ca. 25'; foruden de nævnte Randsten findes endnu nogle andre, omvæltede og liggende uden al Orden. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

1892 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Runddysse, 8 m. i Diam. Ingen Høj. Kammer af 5 Bæresten, hvoraf 1 lidt skredet; 1 Dæksten. 23 Randsten.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Velbevaret lille langdysse, 1,4 x 20,0 x 6,0 m. Højrest 0,5 m. høj. Se også *). Kammeret NS-orienteret. 5 bæresten. 2 gangsten. 1 overligger. Randsten: I Ø 6, N 10, V 5, S 9. Randstenskæden tilsyneladende restaureret, idet der fandtes flere opstillede sten end ved tidligere besigtigelser. Rekonstruktionen forekommer pivforkert, idet langhøjen fortsætter mod Ø. Her ses ved den Ø-lige ende 7 sten i jorden, der må være overligger fra splittet kammer. Her ses også mange mindre og store sten spredte. *) Den rekonstruerede del af langdyssen 9 m. lang og 4,5 m. bred. Skovfoged Sørensen har oplyst, at Nationalmuseet har forestået retableringen (?). Der foreligger ingen oplysninger i NM's arkiver herom. Tillæg til ECP's beskrivelse - MLB 1985: Bredde indenfor randsten 5,5-6 m. I Ø fortsætter dyssehøjen ca. 14 m. udenfor kantstenene. Denne høj begrænses i Ø af 7 (rand)sten og i N af 3. Markoverfladen ujævn, muligvis udgravet mellem den (rekonstruerede) Ø-lige randstenskæde og en større, flad sten, der ligger i højen udenfor. I højens Ø-ende mellem de 7 evt. randsten og den store, flade sten ligger mange mindre sten. ** Seværdighedsforklaring ** Sålænge rekonstruktionen er forkert, er der ingen grund til at vise fortidsmindet frem. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

1985 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)