Møsten
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Holbæk

Sted- og lokalitetsnr.
030605-25

Fredningsnr.
322225

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Dyssekammer, sammenskredet; den ene sidesten og en endesten på plads, ligeledes tærskelstenen. 3 sidesten væltede. Dæk- tenen skredet ned mod nord. Tinglyst tekst 18.2. 1986: Langdysse, 8 x 15 m stor, 0,5 - 0,75 m høj. Orienteret i Ø-V. Største højde i den østlige del. 4 meterstore randsten, hvoraf de 3 i den nordlige langside og 1 i den sydlige. En del mindre sten ses på højen. Rester af 2 dyssekamre. Det ene i højens vestlige del består af 7 store sten, incl. den omvæltede overligger. Det andet kammer ligger i højens østlige del og består af 3 skråtstående store sten. NB: NMI regner det for to anlæg nemlig sb 25 og sb 26.
Undersøgelsehistorie  (11)
1892 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Resterne af to fritstaaende Gravkamre, der maaske oprindelig har ligget i en Langdysse med Længderetn. Ø-V. Af det vestligste Kammer, der formentlig har været firsidet, staa endnu igjen to, ca. 3' høie Bæresten, medens en tredie Bæresten ligger indvæltet; ved Siden heraf ligger der to meget store Sten, der muligvis kunne være Overliggeren og den fjerde Bæresten. 14' Øst for dette Kammer findes Resterne af det andet, nu bestaaende af en 5' lang, opretstaaende Sidesten og et Par mindre, omvæltede Sten. I Nærheden af disse to Kamre ligger der flere større Sten, maaske Randsten. Bevoksning: 1985: Græs og Løvtræer

1941 Diverse sagsbehandling
Det Kulturhistoriske Centralregister
Fredningsnr: 3222:25, Status: B

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dyssekammer, sammenskredet; den ene Sidesten og den ene Endesten paa Plads, ligeledes Tærskelstenen; 3 Sidesten væltede; Dækstenen skredet ned mod Nord.

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse. Orienteret Ø-V. Lav høj, som i den V-lige ende er skadet af rodvælter. 3 randstene, hvoraf 2 i N og 1 i S. En del mindre sten ses på højen. S og SV for højen et par større sten. Rester af 2 dyssekamre. Det ene, i højens V-lige del, består af 7 store sten - nu liggende væltet. I højens Ø-lige del rester af det andet kammer: 3 store sten, omvæltede. Beliggende i gammel bøgeskov. Bevokset med græs og noget krat samt et par gamle bøgetræer. Foto fra Ø, fra N samt nærbillede af dyssestene i V-lige ende fra Ø. Bevoksning: 1985: Græs og Løvtræer

1986 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1986 Museal besigtigelse
Journal nr.: F53-2801
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 8 x 15 m stor, 0,5 - 0,75 m høj. Orienteret i Ø-V. Største højde i den østlige del. 4 m store randsten, hvoraf de i den nordlige langside og 1 i den sydlige. En del mindre sten ses på højen. Rester af 2 dyssekamre. Det ene i højens vestlige del består af 7 store sten, incl. den omvæltede overligger. Det andet kammer ligger i højens østlige del og består af 3 skråtstående store sten.

1986 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1986 Tinglysning
Journal nr.: F53-2801
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1986 Uspecificeret aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)