St. Møsten Skov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Holbæk

Sted- og lokalitetsnr.
030605-148

Fredningsnr.
322248

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Runddysse, ca 0,8 x 6 m, kammeret ca 1,6 m (udv. mål). Femkantet kammer med 5 bæresten, ca 0,5 x 0,75 x 0,6 m store, og 1 overligger ca 1,5 x 2 x 0,8 m. På overliggeren ses 8 korte riller af nyere dato.
Undersøgelsehistorie  (6)
1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Velbevaret dyssekammer med højrest, 1,9 x 7,0 x 6,0 m. Høj, 0,5 m. høj. Dyssen nu beliggende i skovrydning. 4 bæresten, 1 overligger på plads. På overliggeren ses 8 korte riller fra kløvningsforsøg. Sammenlignet med beskrivelsen fra 1941 forekommer det sandsynligt, at dyssen er retableret. Selve rekonstruktionen forekommer ikke helt korrekt, idet der ses små sten presset ind som kilesten inde i kammeret. (Skovarbejdere har oplyst, at de har foretaget retableringen. Skovfoged Sørensen har oplyst, at det er Nationalmuseet!) Beliggende i relativt nytilplantet granplantage med træer helt op til højfoden. Højen bevokset med krat af brombær og hindbær. MLB 20.04.1985: Beskrivelse og afsætning på 4 cm.-kort korrekt. Dyssen bør fredes. Tinglysning påbegyndt dec. 1985. F53-2801. Foto J.Rh. nr. 8 fra NV og nr. 9 fra V. ** Seværdighedsforklaring ** Fint bevaret dyssekammer i lille høj nær skovvej. Adgang kun til fods. ** Sagsbehandlerkommentarer ** Uautoriseret restaurering. 3 bæresten rejst og dæksten lagt på plads. Bes. 30.04.1985 af MB: Dette er ikke nr. 25, men er et ikke fredet anlæg. Nr. 25 ligger længere mod S. Fredning påbegyndt. Bevoksning: 1983: Græs

1986 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1986 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1986 Tinglysning
Journal nr.: F53-2801
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1986 Museal besigtigelse
Journal nr.: F53-2801
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Runddysse, ca. 0,8 x 6 m, kammeret ca. 1,6 m (udv. mål). Femkantet kammer med 5 bæresten, ca. 0,5 x 0,75 x 0,6 m store, og 1 overligger, ca. 1,5 x 2 x 0,8 m. På overliggeren ses 8 korte riller af nyere dato.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)