Fredsø Mølle
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Kalundborg

Sted- og lokalitetsnr.
030606-184

Fredningsnr.
322251

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Dysse, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Rundhøj, ca. 0,5 x 8 m, med kløvet sten på top.
Undersøgelsehistorie  (5)
1980 Museal besigtigelse
Journal nr.: 3167/80
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dyssetomt.

2009 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: F53-1849
Det Kulturhistoriske Centralregister
Stendysse.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet er svært erkendeligt i lanskabet.

2018 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2018 Museal besigtigelse
Roskilde Museum
Fortidsmindet ligger i den nordligste del af Trustrup Skov ca. 170 meter syd for Øresøvej. I denne del af skoven falder terrænet kraftigt mod SØ, ned mod Halleby Å, og på en smal og forholdsvis kort NNØ-SSV gående bakkekam, ligger den lille høj. Højen måler ca. 8 meter i diameter og ca. 50 cm i højden. På toppen ligger seks sten i forskellig størrelse. De synes alle at stamme fra den samme sten. Den største af stenene måler ca. 100x90x70 cm, den har fem tydelige kløvemærker, og vidner om stenplyndring i området. Flere hånd- til hovedstore sten ligger på højen. Såfremt der har været tale om en dysse, er det lykkedes de engagerede at kløve og fjerne de øvrige sten i anlægget. Generelt ligger der mange sten i skovbunden. Ved højfoden mod vest ligger ligeledes en stor sten på ca. 150x75 cm. Højen ligger i en bøgeskov med ahorn og andre løvtræer. På højen vokser ahorn og elm.

Litteraturhenvisninger  (0)