Fredsø Mølle

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Vestsjælland

Kommune
Kalundborg

Sted- og lokalitetsnr.
030606-184

Fredningsnr.
322251

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Dysse, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Fredningstekst

Rundhøj, ca. 0,5 x 8 m, med kløvet sten på top.
Undersøgelsehistorie

1980 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dyssetomt.

2009 Diverse sagsbehandling
Det Kulturhistoriske Centralregister
Stendysse.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet er svært erkendeligt i lanskabet.

2018 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2018 Museal besigtigelse
Roskilde Museum
Fortidsmindet ligger i den nordligste del af Trustrup Skov ca. 170 meter syd for Øresøvej. I denne del af skoven falder terrænet kraftigt mod SØ, ned mod Halleby Å, og på en smal og forholdsvis kort NNØ-SSV gående bakkekam, ligger den lille høj. Højen måler ca. 8 meter i diameter og ca. 50 cm i højden. På toppen ligger seks sten i forskellig størrelse. De synes alle at stamme fra den samme sten. Den største af stenene måler ca. 100x90x70 cm, den har fem tydelige kløvemærker, og vidner om stenplyndring i området. Flere hånd- til hovedstore sten ligger på højen. Såfremt der har været tale om en dysse, er det lykkedes de engagerede at kløve og fjerne de øvrige sten i anlægget. Generelt ligger der mange sten i skovbunden. Ved højfoden mod vest ligger ligeledes en stor sten på ca. 150x75 cm. Højen ligger i en bøgeskov med ahorn og andre løvtræer. På højen vokser ahorn og elm.


Billeder

højen set fra vest
løs sten vest for høj
den kløvede sten på toppen, set fra ØNØ
sten med kløvemærker
den kløvede sten på toppen, set fra nord
højen set fra øst, fra skråningen
oversigt, set fra NNV
oversigt, set fra SV
3442 oversigt