Grønnebjerg
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Kalundborg

Sted- og lokalitetsnr.
030607-8

Fredningsnr.
282011

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (5)
Stenkiste, Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Stenkiste, Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)

Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)

Stenkiste, Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Rest af høj, "Grønnehøj", 1,5 x 10 m. Stærkt afgravet fra alle sider. Græsklædt i ager.
Undersøgelsehistorie  (7)
1892 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa Toppen af en Banke ligger en stærkt afgravet Høi, oprindelig ca. 10' høi og 60' i Tværm. Mod NØ sees enkelte Randsten. Et Par Alen under Høiens Top ligge Resterne af en lille, stensat Kiste; af denne, som ligger i Retn. N-S, er nu kun een af Bærestenene, samt den 4'6" lange Dæksten tilstede. l2' sydvest for dette Gravkammer er i Høiens Udkant en anden lille, stensat Kiste, ligeledes udgravet. Denne, hvis Længderetn. er N-S, er bygget af 4 Sten, 2 1/2' lang og 10" bred. Mellemrummene mellem Kammerstenene have været tættede med Stenfliser. Dækstenen mangler. Bevoksning: 1983: Græs

1935 Køb af genstand til museum
Journal nr.: 392/35
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1935 Privat udgravning
Journal nr.: 392/35
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rest af Høj, "Grønnebjerg" 1,5 x 10 m. Stærkt afgravet fra alle Sider. Græsklædt i Ager. Kisterne væk.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
" Grønnehøj". 1,5 x 1,0 m. Rest af høj. Siderne er afgravede, enkelte sten titter frem i kanten. Siderne og top ujævn. ** Seværdighedsforklaring ** Høj beliggende på top af bakkedrag, kan ses fra landevejen, men utilgængelig. Bevoksning: 1983: Græs

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)