Knoldebjerg
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Kalundborg

Sted- og lokalitetsnr.
030607-14

Fredningsnr.
28204

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Gravgenstand, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 18-4 1942, Kalundborg. Høj, "Knoldebjerg", 2 x 13 m, afgravet fra alle sider. Hul- let overflade. Græsklædt i ager.
Undersøgelsehistorie  (6)
1892 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1892 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa en aflang Banke ligger en ret vel bevaret Høi. Denne, som har en mindre Nedgravning i Toppen, er af aflang Form, med størst Længde i NV-SØ; ca. 16' høi og 50-75' i Tværm. Randsten sees flere Steder; paa en enkelt lille Strækning staa de meget tæt ved hverandre og næsten i ret Linie. En Guldfingerring angives at være fundet i denne Høi. Bevoksning: 1983: Græs

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Knoldebjerg", 2 x 13 m., afgravet fra alle Sider. Hullet Overflade. Græsklædt i Ager.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2 november 1983: Høj, "knoldebjerg". Højen er afgravet til alle sider, op langs højens sider ses mange håndstore sten. Langs højfoden er flere sten fra randstenskæden synlige. Mod nord og syd ses store åbne kratere i højsiderne. Ifølge ejeren Marius Petersen er de store skader i højens nordlige og sydlige sider forvoldt af personer fra sommerhus- området, der graver/piller i højen og ved børns leg. Ejeren har forsøgt at hegne højen (sidste gang med dyrehegn) men uden resultat. Hegnet blev bare brudt ned. Der bør evt. rettes henvendelser til grundejerforeningerne "Knoldebjerg" og "Svalegården, hvor de fleste mennesker, der øver hærværk, kommer fra. Hullerne skal fyldes til med grus/sand. ** Seværdighedsforklaring ** Usædvanlig flot beliggende høj på bakkedrag hvor der er udsigt over det meste af Sejerø. Adgangsforholdene er vanskelige. *** Nyberejsningstekst *** 20 august 1984: Gravhøjen "knoldebjerg" restaureredes i dagene fra d.14 - 17 august 1984. En stor slidskade på nordsiden, med synlig stenlægning, restaureredes med græstørv. En tilsvarende mindre på højens nordvestside restaureredes på samme måde. På højens sydside sås en større kreaturskade, der var ved at gro til igen med græs. denne blev der ikke foretaget restaurering på. Efter restaureringsarbejdet indhegnedes gravhøjen med 140 cm. galvaniseret dyrehegn, sat på trykimprægnerede hegnsstolper. hegnet blev opsat ca.1 m. fra højfoden. Tegning forefindes af gravhøjen med både de restaurerede og ikke restaurerede områder. Bevoksning: 1983: Græs

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)