Haloverbjerg
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Kalundborg

Sted- og lokalitetsnr.
030607-19

Fredningsnr.
28206

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, "Haloverbjerg", 3,5 x 23 m i Ø-V. 18 m i N-S. Spor af ældre gravninger i toppen. Græsklædt i ager.
Undersøgelsehistorie  (5)
1892 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En ret anselig Høi, som ved Foden paa flere Steder har Randsten. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Haloverbjerg", 3,5 x 23 m. i Ø.-V., 18 m. i N.-S. Spor af ældre Gravninger i Toppen. Græsklædt i Ager.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Stor høj, "Haloverbjerg". 3,5 x 23,0 x 20,0 m. I toppen ses en 4 x 2 og ca. 1 m. dyb nedgravning. Her ses i bunden enkelte større sten. Mod nord ses flere fordybninger i højsiden. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)