Stenkishøi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Kalundborg

Sted- og lokalitetsnr.
030607-21

Fredningsnr.
28203

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 17/8 1935 Gdr. Sejer Juul Petersen & hustru. Diplom Høj, "Stenkistehøj", 3 x 19 m. SØ for toppen en sænkning. Afgravede, delvis eftergroede sider.
Undersøgelsehistorie  (6)
1892 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1892 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En i Toppen nedgravet Høi, oprindelig ca. 11' høi og 70' i Tværm. I Udkanten af Høien er der fundet en Urne med brændte Ben mellem hvilke siges at have ligget en Guldfingerring. Bevoksning: 1983: Græs

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Stenkistehøj", 3 x 19 m. SØ. for Toppen en Sænkning. Afgravede, delvis eftergroede Sider. Græsklædt i Ager.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Større høj. "Stenkisrehøj", 3,2 x 20,0 x 18,4 m. SØ for toppen ses en større sænkning. Siderne i højen er afgravede. I nordvestlige side ses i de gamle skader flere sten i højfylden. Nyere kreaturskader som følge af tramp ses mod NV. Skaderne er nu ved at blive udbedret af naturens vej. Højen er afskærmet med hegn. ** Seværdighedsforklaring ** Beliggende midt på mark men kan ses fra landevejen. Bevoksning: 1983: Græs

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)