Kongshøi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Kalundborg

Sted- og lokalitetsnr.
030607-43

Fredningsnr.
28209

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 17/8 1935 Gdr. Carl Juul Enevoldsen Høj, "Kongshøj", 2,5 x 16 m. Sænkning Ø for toppen. Siderne afgravet, mod nord en 1 m høj skrænt. Græsklædt i ager.
Undersøgelsehistorie  (5)
1892 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En stærkt affladet og afgravet Høi, oprindelig ca. 12' høi og 60' i Tværmaal. Bærer Generalstabsmærke. En flad Sten, "Hyldingsstenen" kaldet førtes fra denne Høi til Præstegaarden i Seierby, hvor den henlagdes som Trappesten ved Vestre Ende af det gamle Stuehus. Bevoksning: 1983: Græs

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Kongshøj", 2,5 x 16 m. Sænkning Ø. for Toppen. Siderne afgravet, mod Nord en 1 m. høj Skrænt. Græsklædt i Ager.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, "Kongshøj". 2,5 x 20,0 x 18,0 m. Højen har stærkt afgravede sider, der mod nord og vest står som 1 m. høje skrænter. I toppen af højen ses en 3 x 3 m. og 1 m. dyb sænkning. Her ses en mindre bunke håndstore sten. I højens sider ses friske spor fra nedgravninger. Ifølge ejeren er skaderne forvoldt af børn fra nærliggende sommerhusbebyggelse. Ejeren har forsøgt at udbedre skaderne ved at fylde sten i hullerne. SKADER bør retableres af fredningsstyrrelsen så hurtigt som muligt. ** Seværdighedsforklaring ** Flot beliggende høj Bevoksning: 1983: Græs

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)