Mastrup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Kalundborg

Sted- og lokalitetsnr.
030607-47

Fredningsnr.
282010

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl. 9/7 1892 Købt. Afmærkn.: MS. 1898 ved sognepræst A. Pedersen. Langdysse 10 m l, 5 m br. Randsten mod V 5, mod N 8 (2 v.), mod Ø 5 (3 v.), mod S 7 (3 v.). Et kammer bestående af 2 sidesten og 1 dæksten på plads. Græsklædt i ager.
Undersøgelsehistorie  (5)
1892 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa ganske lavt, fladt Terrain, nær Strandkanten, ligger en Langdysse, 31' lang i Retn. Ø-V og 17' bred. Midt paa Dyssen staaer i Retn. N-S et udgravet, firsidet Kammer, nu dog kun bestaaende af to ca. 5' lange Sidesten, en for hver Side. Afstanden mellem disse (altsaa Kamrets Bredde) er 2'4"; Høiden ca. 2 1/2'. Over Kammerstenene ligger den anselige Dæksten, 6 1/2' lang. I Bunden af Kamret sees meget Flintaffald. Af Randsten findes for Dyssens vestre Ende 5, alle opretstaaende, for den østre ligeledes 5 (deraf 3 udvæltede); langs den nordre Side findes 8 (deraf mindst 2 udvæltede), og langs den søndre 7 (deraf 3 udvæltede). Randstenene ere, navnlig for Dyssens to Langsider, meget smaa. Bevoksning: 1983: Græs

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 10 m. l., 5 m. br. Randsten: Mod V. 5; mod N. 8 (2 væltede); mod Ø. 5 (3 væltede); mod S. 7 (3 væltede). 1 Kammer bestaaende af 2 Sidesten og 1 Dæksten paa Plads. Græsklædt i Ager.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langhøj med dyssekammer. 1,6 x 10,0 x 5,0 m. Kammeret består af to sidesten og en dæksten. Jordhøjen (1,1 m. høj) er omgivet af randsten N = 4 Ø = 3 S = 3 V = 4 Stenene er tildels væltede til dels overgravede. ** Seværdighedsforklaring ** Ligger bemærkelsesværdigt ved spids af Sejerø. Bevoksning: 1983: Græs

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)