Møllehøi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Kalundborg

Sted- og lokalitetsnr.
030608-15

Fredningsnr.
312231

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Vandbeholder/Vandtårn, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, "Møllehøj", 1,5 x 18 m. I siden nedgravet en gammel vandbeholder, 2 m h, 5 m i diam. Træbevokset i ager.
Undersøgelsehistorie  (6)
1892 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa temmelig høit Terrain ligger en med Træer beplantet, i Toppen stærkt affladet Høi, 4-5' høi, 65' i Tværm. Enkelte Randsten spores. Bevoksning: 1983: Græs og Løvtræer

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Møllehøj", 1,5 x 18 m. I Siden nedgravet en gammel Vandbeholder, 2 m. h., 5 m. i Diam. Træbevokset i Ager.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, Møllehøj. Vandbeholder nedgravet i vestlige side. Dimensioner skridtet af. Gamle stenbunker. Flere ikke opfyldte huller og rester af bivuark fra militærøvelse for ca 2 år siden (Amber express). Vandbeholder nedgravet i ældre tid i vestlige side af højen. Nybeplantning foretaget i 6 m bred bræmme fra højen og mod nord mod Særslev bageri. Ejeren gjort opmærksom på at dette rent faktisk strider mod §53. Beplantningen bestod af gran og løvtræer. Af disse var de fleste grantræer gået ud. Beplantningen bevirkede, at der blev friholdt et areal, der gav let adgang til højen og burde derfor opretholdes. Ejeren ønskede at hegne højen og sætte får på græs, hvilket der umiddelbart ikke kunne indvendes noget imod. Mål: 1,7x17x16 m. ** Seværdighedsforklaring ** Fra højen en fin udsigt mos Særslev kirke. Hvis vandtårnet blev fjernet og højen plejet vil den indgå pænt i landskabet og være ret seværdig fra Særslev kirke og passe ind i kirkeomgivelserne. Bevoksning: 1983: Græs og Løvtræer

2011 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)