Kyllingehøi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Kalundborg

Sted- og lokalitetsnr.
030608-20

Fredningsnr.
312234

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, "Kyllingehøj", ca 6 x 19 m stor og ca 1,5 m høj. Højens sydlige halvdel er skredet i en grusgrav, og den nordlige del er afgravet i siderne. I højtoppen en lav sænkning. I ager.
Undersøgelsehistorie  (9)
1892 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Den nordligste Halvdel af en i Toppen stærkt affladet Høi, nu ca. 4' høi og 35' i Tværm. Bevoksning: 1983: Græs

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rest af Høj "Kyllingehøj", 1,25 x 11 m. Den søndre Del skredet i Grusgrav, den nordre Del er afgravet i Siderne. Græsklædt i Ager.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Ikke fredningsværdig høj. Rest af høj. Ca halvdelen af søndre del forsvundet. Antagelig styrtet i grusgrav, der støder lige op til højen. Den nordre del afgravet i siden. Mål: 1,7x19x5,7 m. ** Seværdighedsforklaring ** Højen beliggende ret utilgængelig. Bevoksning: 1983: Græs

1986 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1986 Museal besigtigelse
Journal nr.: F53-2797
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Høj, "Kyllingehøj", ca. 6 x 19 m stor og ca. 1,5 m høj. Højens sydlige halvdel er skredet i en grusgrav og den nordlige del er afgravet i siderne. I højtoppen en lav sænkning. I ager.

1986 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1986 Uspecificeret aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1986 Tinglysning
Journal nr.: F53-2797
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)