Faverbo
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Kalundborg

Sted- og lokalitetsnr.
030608-30

Fredningsnr.
312232

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 8/1 1876 Gdr. Niels Mathiassen Afmærkn.: MS. 1887 Dyssekammer i lav høj, best. af 3 bæresten, 1 dæksten og 5 gangsten. Græsklædt i ager.
Undersøgelsehistorie  (7)
1892 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En ganske lav Jordhøi, omsluttende et udgrvet, polygont Gravkammer med Gang. Kamret, som nu bestaar af 3 Bæresten (en fjerde mod Syd mangler), er ca. 5 1/2' langt, 6 1/2' bredt og 2' høit; over det hviler en ca. 11' lang, 5 1/4' bred og 2 3/4' tyk Overligger. Fra Kamret udgaaer mod Sø. en ca. 11' lang og 1 1/2 - 2' bred Gang, nu bestaaende af 5 toppede Sten (en sjette mangler); to af Gangstenene nærmest Kamret skraane stærkt indad og hvile paa hinanden. Bevoksning: 1983: Græs

1902 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1902 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dyssekammer i lav Høj, bestaaende af 3 Bæresten, 1 Dæksten og 5 Gangsten. Græsklædt i Ager.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Dyssekammer i lav høj. Kammer: 3 bæresten, 5 gangsten, 1 dæksten. Højen aflang i nordlig retning. Dyssekammeret beliggende i sydlige ende. Højen 2,5 m h. Ud for gangen ses i marken større sten næsten nedgravet - antagelig den 6. nu nedtrillede gangsten, der er gravet ned. ** Seværdighedsforklaring ** Dyssen beliggende på lille højde tæt ved landevejen. Ses ret vidt omkring. Trampesti burde etableres. Bevoksning: 1983: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)