Viskinde
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Kalundborg

Sted- og lokalitetsnr.
030609-1

Fredningsnr.
32218

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1,5 x 12 m. Flere store sten ses i toppen. Træbevokset i ager.
Undersøgelsehistorie  (5)
1891 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En lille, med Slaaen tæt bevoxet Høj, ca. 4' høj og 30' i Diam; saavidt ses kunde, laa paa Toppen af den en stor Sten; ogsaa ved den ene Side laa et Par store Sten. Sandsynligvis fra Stenalderen. Bevoksning: 1983: Løvtræer

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,5 x 12 m.; flere store Sten ses i Toppen. Træbevokset i Ager.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1,6 x 15,0 x 14,0 m. Høj ( 0,6 m. høj) bevokset med tjørn. Midt i højen ses 3 store sten. Ved randen mod NØ ses også 2 store sten - randsten. Højfylden består af hånd- til hovedstore sten, der hovedsageligt er koncentreret omkring stenene midt i højen. ** Seværdighedsforklaring ** Beliggende svært tilgængelig på mark. Bevoksning: 1983: Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)