Løgtved
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Kalundborg

Sted- og lokalitetsnr.
030609-14

Fredningsnr.
322230

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 24/10 1891 Husmand Peter Julius Henriksen Afmærkn.: MS. 1907, Lieutn. Lassen Dyssekammer, bestående af 4 sidesten og 1 dæksten på plads. Træbevokset i ager. Fra tinglysningsdokumentet: En alen jord omkring mindesmærket er inddraget under fredningen.
Undersøgelsehistorie  (8)
1891 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Et paa flad Mark beliggende fritstaaende Gravkammer, dannet af fire Kammersten, hvorad de tre skraaner stærkt indad, medens den fjerde (den østre) ligger indvæltet. Kamret, som ligger i Retningen VNV-ØSØ, er knap 2' bredt, ca. 3 1/2' langt og ca. l'8" højt. En 5-5 1/2' lang Overliggersten (2'5" tyk) dækker over Kamret, i hvilket en stor Mængde mindre Haandsten ere indkastede fra den omgivende Mark. Bevoksning: 1983: Løvtræer

1891 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1902 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1902 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dyssekammer, bestaaende af 4 Sidesten og 1 Dæksten paa Plads. Træbevokset i Ager.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Fritstående dyssekammer vokset til i gamle træer. Ingen højrest. 4 bæresten og 1 overligger på plads. Jvf. 53-286: Losseplads stadig i brug. Bælte, ca. 2 m. bredt ca. 50 m., langt med nyplantede graner 30 m. Ø for dyssen. 2 rækker graner 17 m. S for dyssen. Opfyldning af grusgrav med bilvrag mindre end 100 m. fra dyssen. Det plantede bælte med graner skærmer af for udsynet til grusgravskrateret. Bevoksning: 1983: Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)