Rugtved
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Kalundborg

Sted- og lokalitetsnr.
030609-20

Fredningsnr.
322231

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 27/3 1886 Fæsteren Lars Jørgensen ved Lerchenborg Grevskabs Administration. Afmærkm.: MS. 1886, Prop. Lund, Aldersro Jættestue i høj. Højen er 3,5 m x 20 m. Jættestuen består af kammer af 14 sidesten og 3 overliggere og af gang af 16 bære- sten og 5 overliggere.
Undersøgelsehistorie  (12)
1891 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En velbevaret, langs Foden stenomsat Jordhøj paa flad, lav Mark, som indeholder en udgravet Gangbygning. Kamret, som er bygget af 13 Sidesten og dækket af 3 Overliggere, er 15' langt, 6-6 1/2' bredt og godt 5 3/4' højt; det ligger i Retningen N-S. Nærmest dets søndre Ende udgaar en 25' lang og 2'6" bred Gang, der er dækket med 5 Overliggersten, mod Øst. En Tærskelsten er anbragt i Gangen. Bevoksning: 1983: Løvkrat

1902 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1902 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1903 Privat udgravning
Journal nr.: 74/03
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1903 Køb af genstand til museum
Journal nr.: 74/03
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Jættestue i Høj. Højen er 3,5 x 20 m. Jættestuen bestaar af Kammer af 14 Sidesten og 3 Overliggere og af Gang af 16 Bæresten og 5 Overliggere.

1983 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Jættestue i høj, 2,0 x 22,0 x 20,0 m. Udgang i Ø. Fuldstændigt tilvokset i krat undtagen ved indgangen. Jættestuen består af restaureret kammer: 14 sidesten. 3 overliggere. 1 tærskelsten. fin tørmurskonstruktion. Gang: 16 bæresten. 5 overliggere. Tilvoksningsgraden vanskeliggjorde højdetagning. Jernlåge, der ikke fungerer efter hensigten, idet den står ulåst hen. Tørmuren i gangen er begyndt at skride ud. Ejeren bad mindeligt om, at 3222-1 + 3222-31 blev plejet, dels fordi det var seværdige fortidsminder, dels fordi han selv ikke længere havde kræfter til at holde krat og ukrudt nede. Ukrudtet fra højen spredtes desuden ud i marken. ** Seværdighedsforklaring ** Meget seværdig jættestue med indgang. Ejeren oplyste, at 3222-31 + 3222-1 besøgtes jævnligt. Af hensyn til besøgsintensiteten, stedets seværdighedsgrad og tætte beliggenhed til parcelhuskvarter, bør de to lokaliteter plejes og skiltes. Bevoksning: 1983: Løvkrat

1986 Museal restaurering
Journal nr.: F 550-975
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Jættestuens vestlige dæksten var flækket for lang tid siden. Stenen blev sikret med to rustfri stålbånd forankret i stenen. En jernstang der afstøttede en del af gangen blev erstattet med en i rustfrit stål. Se beretning.

2008 Museal restaurering
Journal nr.: NM 8333/03-32
Nationalmuseet, Afdeling for Oldtid og Middelalder
To af jættestuekammerets bæresten hældede indad. Disse blev genrejst og sikret med rustfri stålbøjler. En gammel jernstiver blev fjernet. En dæksten over gangen blev genplaceret i oprindeligt leje og dækket med et lag ler. Tre tilførte dæksten blev lagt over jættestuens gang. En væltet randsten blev genrejst og sikret med rustfri stålbøjler. Udgravningsfelter blev genopfyldt. Højen blev reguleret. Jættestuen blev dækket af en bentonitmembran, hvorpå yderligere højfyld og til sidst et lag græstørv. Gulvet i jættestuens kammer og gang blev ryddet for nedfalden højfyld og dækket af et lag singles. Jættestuens tørmure blev restaureret. Se beretning.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Meget seværdig jættestue. Offentlig adgang.

Litteraturhenvisninger  (0)