Sjørupgaard

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Hjørring

Sted- og lokalitetsnr.
100114-82

Fredningsnr.
061442

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Matr.nr. : 12a + 12f (?) Høj, 0,8 x 10 m. Flere dybe, et par meter brede huller i top og side. Beplantet med fyr. I granplantage.
Undersøgelsehistorie

1908 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lille udflydende Høj, c 0.90 høj; Diam c 7.50. Ujævn. Lynggroet i Hede.

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 0,8 x 10 m. Flere dybe, et Par Meter brede Huller i Top og Side. Beplantet med Fyr, i Granplantage.

1939 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1967 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Lille, ret irregulær og svært afgrænselig høj i blandingsbevoksning.