Viskinge Kirke

Offentlig adgang
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Vestsjælland

Kommune
Kalundborg

Sted- og lokalitetsnr.
030609-84

Fredningsnr.
322144

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Skåltegn, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)
Dige (kirkegård), Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)
Fredningstekst

Skålsten. 57 cm bred og 45 cm høj. Stenen indgår i fundament i kirgårdsdige. På stenen ses 12 skålformede fordybninger, som er ca. 5 cm i diameter og ca. 1 cm dybe.
Undersøgelsehistorie

1964 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Skålsten i kirkegårdsdiget.

1964 Byggeri og anlæg
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2009 Diverse sagsbehandling
Det Kulturhistoriske Centralregister

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2016 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2016 Museal besigtigelse
Roskilde Museum
I den sydlige kirkegårdsmurs yderside mod vest, ca. 5 m øst for den sydvestvendte smalle trappeindgang, sidder en ca. 57cm lang og 45 cm høj sten med i alt 12 skålformede fordybninger. Stenen sidder nederst i murforløbet, som i dag er kalket/malet hvid. Stenens afgrænsning er i øvrigt svær at se, idet muren og ujævnheder er spartlet ud. Ved besigtigelsen i 1965 målte man skåltegnenes bredde til 5 cm og deres dybde til ca. 1 cm.


Billeder

stenen, set fra vest
oversigt, set fra SV
stenen, set fra SØ
stenen i kirkegårdsdiget, set fra SV
oversigt, set fra syd
oversigt, set fra SV
skåltegn på sten