Taagehøi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Kalundborg

Sted- og lokalitetsnr.
030610-1

Fredningsnr.
32215

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, "Taagehøj", 5 x 20 m. En sti fører i sneglegang til top- pen, hvor der er bygget et udsigtstårn. Græsklædt med træer i have.
Undersøgelsehistorie  (5)
1891 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En i Proprietærgaarden Aldersro's Have beliggende Høj; stærkt omdannet, højnet i Toppen, forsynet med en snoet Sti og beplantet med Træer. Har oprindelig været ca. 22' høj og 80' i Diam. Bevoksning: 1983: Løvtræer

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj "Taagehøj", 5 x 20 m. En Sti fører i Sneglegang til Toppen, hvor der er Bygget et Udsigtstaarn. Græsklædt med Træer i Have.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, "Tågehøj". Nærmest terasseformet af sti, der i sneglegang fører op til toppen. I toppen ses 5 store cement piller, der har dannet fundament til udsigtstårn. Ejeren har fjernet dette. I toppen rager flere store sten op, ligesom flere er væltet ned ad højens sider. Disse kan være omrodet ved nedgravning af cementsokler. Langs højfoden sås flere store sten. Mod Ø og S var disse bygget sammen i stendige. Højen er tilvokset med store træer, der næsten helt har skygget bundvegetationen ud. Ejeren tilbød selv at fjerne flere af de store træer lidt efter lidt. Højen vil jævnligt blive begræsset af får. Gammel lade/længe til Aldersro indenfor 100 m.-zonen. Bevoksning: 1983: Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)