Værslev
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Kalundborg

Sted- og lokalitetsnr.
030610-4

Fredningsnr.
32213

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 28/1 1882 af prop. C.F. Lund Afmærkn.: MS. 1907, Lassen Jættestue i lav høj. Kamret, der er 9 m l. og 2 m br. består af 20 bæresten. Ingen overliggere. Mod syd en 5 m lang gang. Tæt bevokset med krat i ager.
Undersøgelsehistorie  (9)
1881 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1881 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1891 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En lav, rund Høi, som indeslutter en Gangbygning; Kamret, som ligger i Retning Ø-V, er sat af 20 Sten og er 30'3" langt, 7' bredt paa det bredeste. Mod Syd udgaar en 15'10" l. Gang. Dækstenene ere fjernede, men sprængte Stykker af dem ligge endnu på Højen. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer

1937 Museal restaurering
Journal nr.: 28/41
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Jættestue i lav Høj. Kamret, der er 9 m. l. og 2 m. br., bestaar af 20 Bæresten; ingen Overliggere. Mod Syd en 5 m. l. Gang. Tæt bevokset med Krat i Ager.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Jættestue-kammer, mindst 10 m. langt, i lav høj. Kammeret består af mindst 15 bæresten. Brokker fra sprængte overliggere væltet til side, ingen overliggere på plads. Gangen, der vender mod S, består af mindst 4 bæresten; heller ikke her fandtes overligger på plads. Frem fra højfylden titter mange håndstore sten fra pakning omkring kammeret. Rævegrave gravet ind i højen. Jættestuekammeret nogenlunde tilgængeligt, da ejeren selv har beskåret det tætte krat af tjørn og slåen. Vegetationen endnu så tæt, at næsten al bundvegetationen var skygget væk. ** Seværdighedsforklaring ** Jættestuekammeret er beliggende noget utilgængeligt langt inde på mark. Adgang kan fås langs hegn. Ligger på højdedrag ikke langt fra 3221-10 og 3221-3. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer

1983 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Pleje påbegyndt.

Litteraturhenvisninger  (0)