Værslev
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Kalundborg

Sted- og lokalitetsnr.
030610-5

Fredningsnr.
32214

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Skåltegn, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 24/10 1891 af prop. C.F. Lund Afmærkn.: MS. 1907, Lassen Jættestue i lav høj. Kamret består mindst af 15 bæresten og 4 overliggere. Gangen mindst af 4 bæresten og 2 overliggere. Tæt bevokset med krat i ager.
Undersøgelsehistorie  (7)
1891 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1891 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Gangbygning, som staar frit paa Marken, idet den omgivende Jordhøi næsten helt er bortgravet, undtagen i den østre Side, hvor derfor kun Spidsen af Kamrets Sidesten rage i Vejret. Kamret, som ligger i Retningen NNØ-SSV, er i indvendigt Maal, 26' langt, og 6 1/2' bredt; Højden er ca. 5-6'. Over Kamret, som endnu er jordfyldt og næppe udgravet, ligge nogle Dæksten, af hvilke dog kun faa synes paa deres oprindelige Plads; de fleste ere omvæltede eller kløvede. Paa en af Dækstenene ses en lille Gruppe af skaalformede Fordybninger. 14 Fod fra Kamrets nordre Ende udgaar mod ØSØ en ca. 9 lang Gang, over hvilken endnu ligger to Dæksten. Bevoksning: 1983: Løvkrat

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Jættestue i lav Høj. Kamret bestaar af mindst 15 Bæresten og 4 Overliggere. Gangen mindst af 4 Bæresten og 2 Overliggere. Tæt bevokset med Krat i Ager.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Jættestue i lav høj. Højen er så tæt bevokset i krat, at kammeret var utilgængeligt. Ikke engang mindestenen kunne findes. Højde, bevaringstilstand og en vurdering af seværdighedsgrad uafklaret. Før stedet er plejet/ryddet kan en nærmere beskrivelse ikke foretages. ** Seværdighedsforklaring ** Jættestuen beliggende tæt ved 3221-10a og 3221-4. Adgang af skel - Derfra kunne kort trampesti hen til jættestuen etableres. Bevoksning: 1983: Løvkrat

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)