Værslev
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Kalundborg

Sted- og lokalitetsnr.
030610-10

Fredningsnr.
32216

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (5)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Skåltegn, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 28/1 1882 propr. C.F. Lund Afmærkn.: MS. , 1886 3 jættestuer i høj. Højen er 2 x 15 m, afgravet til alle sider. Den østligste jættestue består af kammer med 10 bæresten og 3 overliggere og af gang med 4 bæresten. Den mellemste består af kammer med 12 bæresten (een fælles med forannævnte grav) og 4 overliggere og af gang med 10 bæresten og 1 overligger. Den vestligste jættestue består af kammer med 8 bæresten og 1 dæk- sten og af gang med 5 bæresten og 1 overligger. Græsklædt i ager
Undersøgelsehistorie  (12)
1883 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1883 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1891 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En 60' lang Høj, delvis bortgravet, som indeholder to større, sammenstødende Gangbygninger og et mindre Gravkammer med Gang. Af de to sammenstødende Kamre, som ligge i Retningen ØSØ-VNV, er det østre 12' langt, 4'6" bredt og ca. 4' højt og dækket med tre Overliggere; fra dette Kammer udgaar mod Syd en 9 1/2' lang Gang, der yderst ude er 2 1/2' bred; ingen Dæksten. Det vestre Kammer er 15 1/2' langt, 4'9" bredt og dækket med 4 Overliggere; Højden lader sig ikke nøje maale; fra dette Kammer udgaar ogsa mod Syd en 14' lang Gang, over hvilken endnu ligger en Dæksten. I en Afstand af 10' fra dette Kammer ligger den tredje lille Gangbygning; Kamret, over hvilket endnu ligger en Dæksten, er 8'8" langt, 4' bredt, og ca. 4' højt; det ligger i Retningen Ø-V. Fra dette lille Kammer udgaar i SSØ en 7' lang, 2'2" bred og knap 3' høj Gang, i hvilken ligger nedvæltet to Dæksten. Se: Madsen: Gravhøje fra Stenalderen; pl.XVII. Bevoksning: 1983: Græs

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
3 Jættestuer i Høj. Højen er 2 x 15 m., afgravet til alle Sider. Den østligste Jættestue bestaar af Kammer med 10 Bæresten og 3 Overliggere og af Gang med 4 Bæresten. Den mellemste bestaar af Kammer med 12 Bæresten (een fælles med forannævnte Grav) og 4 Overliggere og af Gang med 10 Bæresten og 1 Overligger. Den vestligste Jættestue bestaar af Kammer med 8 Bæresten og 1 Dæksten og af Gang med 5 Bæresten og 1 Overligger. Græsklædt i Ager.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1964 Museal besigtigelse
Journal nr.: 466/64
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Angående skalformede Fordybninger på Overliggere.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langhøj med 3 jættestuekamre. Højen (3 m. høj), der er afgravet til alle sider, skæres mod Ø af vejen. I V-lige ende ses et par randsten. I Ø-lige ende i vejkanten ses endnu 3 randsten. Ø-ligste kammer: Gangen vendt mod SØ. 5 gangsten. Kammer: 10 bæresten. 3 overliggere på plads; heraf er den ene tydeligvis kløvet, en anden har huller fra kløvningsforsøg. Mellemste kammer: Gangen vendt ca. S. 8 bæresten. 1 overligger på plads; her ses svage skålgruber, der nu er overgroet med lav. Kammer: 12 bæresten, hvoraf 1 er fælles med forannævnte. 4 overliggere, hvoraf 1 er skredet ned og 1 væltet mod V. 3 skåltegn på NV-ligste bæresten på fladen ind mod kammeret. V-ligste kammer: Gangen vendt mod SV. 4 bæresten. 1 overligger på plads, 2 væltet til side. Kammer: 8 bæresten. 1 overligger på plads. ** Seværdighedsforklaring ** Usædvanligt mange jættestuer i en høj beliggende lige ved vejen, d.v.s. let adgang. Bør skiltes. Beliggende lige overfor 3221-7. Bevoksning: 1983: Græs

1983 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1993 Museal restaurering
Journal nr.: NM 7613/93 (SN 613-466)
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Jættestuens tre kamre blev ryddet for bevoksning og nedfalden højfyld. Kamre og gange blev undersøgt, det vestligst og østligste til bunden. I det midterste blev 1 m2 i vestenden undersøgt til bunden. Fire dæksten blev løftet af og genplaceret i mere stabile lejer. En ny dæksten blev tilført. To dæksten og en bæresten, der alle var begyndt at flække, blev sikret med rustfrie stålspindler. Jættestuernes tørmure i kamre og gange blev restaureret. Manglende tørmur blev erstattet med ny. Gulvet i den ikke fuldt udgravede jættestue blev dækket med et lag strandskaller, to lag Neksø-sandsten, et lag soldet højfyld og til sidst et lag nøddesten. De to andre kamres gulve samt gulvet i en af gangene blev dækket af et lag soldet højfyld efterfulgt af et lag nøddesten. De to andre ganges oprindelige flisebrolægning blev restaureret og dækket af et lag jord og til sidst et lag Neksø-sandsten. En ny karmsten blev opsat i en af gangene. Højen blev tilført flere vognlæs grus og muldjord og tilsået med græs. Foran kamrenes indgange blev en vandret flade dannet og markeret i kanten med granitkantsten. Se beretning.

2005 Fysisk/kemisk analyse
Journal nr.: SN 613-0466
Uspecificeret institution
AMS-datering i Poznan; Isotop-laboratorienr. ACQ59:9+28: d13C -20,08; d15N 9,31

2005 Fysisk/kemisk analyse
Journal nr.: SN 613-0466
Uspecificeret institution
AMS-datering i Poznan; Isotop-laboratorienr. ACQ59:20+31: d13C -20,11, d15N 8,46

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Meget seværdigt gravanlæg med tre stenkamre.

Litteraturhenvisninger  (1)
A. Fischer, J. Olsen, M. Richards, J. Heinemeier, Á. E. Sveinbjörnsdóttir, P. Bennike
Coast-inland mobility and diet in the danish mesolithic and neolithic : evidence from stable isotope values of humans and dogs
2007