Sodyssen

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Vestsjælland

Kommune
Kalundborg

Sted- og lokalitetsnr.
030610-13

Fredningsnr.
31212

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Fredningstekst

Runddysse. Kamret består af 5 sidesten og 1 overligger, der er sprængt i stykker, men på plads. Gangen består af 2 bære- sten og 1 nedvæltet overligger. Lille jordhøj omkring dyssen. Græsklædt i ager. Høj i skel til Asminderup matr. nr. 5a og 5e
Undersøgelsehistorie

1891 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1891 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa Toppen af en Bakke ligger en Runddysse med uudgravet Gravkammer, i Retningen NV-SØ med Indgang i SØ. Kamret er 5'2" langt, ca. 4' bredt og maa efter Kammerstenenes Højde at dømme være ca. 4 1/2' højt. Overliggeren, som er forsøgt fjernet fra sin oprindelig Plads, hviler ikke mere paa den nø. Sten i Kamret. Fra dette udgaar mod SØ en ved to Sten antydet Gang, over hvilken der har ligget en Dæksten, som nu ligger nedvæltet; Gangen er ligesaa lidt som Kamret udgravet. Den oprindelige Jordhøi omgiver endnu den sø. Halvdel af Kamret og Gangen. Bevoksning: 1983: Græs og Løvtræer

1902 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1902 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Runddysse. Kamret bestaar af 5 Sidesten og 1 Overligger, der er sprængt i Stykker, men paa Plads. Gangen bestaar af 2 Bæresten og 1 nedvæltet Overligger. Lille Jordhøj omkring Dyssen. Græsklædt med Krat i Ager.

1958 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Pænt dyssekammer i lille høj beliggende i skel. (højen=1,3 m h). kammeret består af 5 sidesten og 1 overligger, der er sprængt i stykker men på plads. Gangen består af 2 bæresten og 1 nedvæltet overligger. Elmast placeret i østlige endekant af dyssen CNVE. ** Seværdighedsforklaring ** Dyssen vil i plejet tilstand være seværdig, da den er beliggende i skel er den forholdsvis let tilgængelig. Fri udsigt over Saltbæk Vig. Bevoksning: 1983: Græs og Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.


Billeder

2757 oversigt
Herredstegninger