Asmindrup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Kalundborg

Sted- og lokalitetsnr.
030610-16

Fredningsnr.
31211

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 24/10 1891 Gdrmand Jens Hansen Afmærkn.: MS. Lieutn. Lassen. Dyssekammer, bestående af 5 sten, 1 tærskelsten og 1 overligger på plads. Gangen består af 2 sten uden overligger. Delvis kratbevokset i ager.
Undersøgelsehistorie  (9)
1891 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1891 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Et fritstaaende Gravkammer. Dyssen bestaar af et af 5 store Sten og en Tærskelsten dannet Kammer med en anselig Overligger, samt af to Sten, der antyde en Gang. Kamret, hvis Længderetning er ØNØ-VSV, er i indvendigt Maal 4'8" langt, 4' - 4'3" bredt og ca. 3' højt. Overliggeren, der er 6'7" lang, 4'3" bred og ca. 4' tyk, er i sin Tid forsøgt fjernet fra sin Plads, saa at den ikke mere hviler paa alle Kammerstenene. Gangen, som udgaar mod ØNØ, er ca. 3' bred. Dyssen er udgravet. Bevoksning: 1983: Løvkrat

1902 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1902 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dyssekammer bestaaende af 5 Sten, 1 Tærskelsten og 1 Overligger paa Plads. Gangen bestaar af 2 Sten uden Overligger. Delvis kratbevokset i Ager.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Dyssekammer bestående af 5 bæresten, 1 tærskelsten og 1 overligger på plads. Gangen består af 2 sten uden overligger. Lille rest af jordhøj (0,5 m h). Gamle dynger af marksten i kammeret og gang er ikke påtalt. ** Seværdighedsforklaring ** Pæn dysse beliggende lige ved markvej. Bevoksning: 1983: Løvkrat

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Bør plejes.

2012 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)