Snevris Skov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Kalundborg

Sted- og lokalitetsnr.
030610-19

Fredningsnr.
31214

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Rest af runddysse; kamret består af 2 sidesten, ingen overlig- ger. Højen er 0,75 x 7 m, med 5 større sten, muligt randsten. Træbevokset i skov.
Undersøgelsehistorie  (6)
1891 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En stærkt ødelagt Runddysse. Af Kamret findes nu ken en Sidesten og en Endesten bevarede, efter hvilke at dømme Kamret har været ca. 5' langt og 1 1/2' bredt og ligget i Retningen Ø-V; Højden har været ca. 2 1/2'. Meget Flintral ligger i Bunden af Kamret. Noget derfra ligger en 5' l. Sten, som muligvis er den anden Sidesten. I ca. 10-12' Afstand fra Kamret ligger tre store Sten, der vel er Randsten. Bevoksning: 1983: Løvtræer

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rest af Runddysse. Kamret bestaar af 2 Sidesten, ingen Overligger. Højen er 0,75 x 7 m., med 5 større Sten, muligt Randsten. Træbevokset i Skov.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1959 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Runddysse med delvis bevaret hordhøj. 2 bæresten fra kammeret på plads, tydelig pakning af håndstore sten op langs bærestenene. Større sten fra randstenskæden bevaret. Større kløvet sten nær langhøjen - kan være overliggeen. ** Seværdighedsforklaring ** Beliggende i udkant af mindre skov tæt ved skovvej. Runddyssen ligger lige overfor 3121-3. Bevoksning: 1983: Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)